Na najstarszej ulicy Krakowa

Kraków, 2014

2018 Yoanna Ayers © All rights reserved.