ძველი თბილისი, მთაწმინდაზე

2015წ. თბილისი, მთაწმინდა

2018 Yoanna Ayers © All rights reserved.