Wywiad dla CantaraMusic.pl – rozmawia Jagoda Dobrzyńska (14.03.2021)

– Jest Pani absolwentką London School of Economics – na kierunku Conflict Studies. Wobec tego, pracowała Pani w strefach konfliktu na Kaukazie po wojnie w Gruzji, w 2008 roku. Co dokładnie Pani tam robiła?

– W czasie studiów w Londynie zdecydowałam specjalizować się w konfliktach na Kaukazie, bo ten region rozumiałam najlepiej. Gdy kończyłam pracę magisterską o konfliktach, w Gruzji zaczęła się wojna. Ja byłam tak bardzo pochłonięta tą całą sytuacją na Kaukazie, że właściwie nie można było ze mną o niczym innym rozmawiać. Zaraz po obronie pracy magisterskiej wyjechałam do Gruzji na staż, aby pracować z mniejszościami narodowościowymi – czyli głównie z Ormianami i Azerami, którzy zamieszkują Gruzję. Dużo wtedy jeździliśmy do tych wsi, które zostały najbardziej zniszczone przez wojnę. Bardzo chciałam uczestniczyć w procesie pokojowym po tym konflikcie, ponieważ dzięki temu mogłam na własne oczy zobaczyć to, o czym czytałam przez cały rok w książkach w Londynie…

Read more (interview in Polish language)

2020 Yoanna Ayers © All rights reserved.
Polityka prywatności