Privacy Policy

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych Yoanny Ayers

Administrator danych osobowych Yoanna Ayers z siedzibą w Gruzji, 0118 Tbilisi, ul. A. Chavchavadze 10a, stosuje się do regulacji dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym RODO.

Dane gromadzone w związku z administrowaniem stroną, a także dane subskrybentów udostępniane są osobom upoważnionym do administrowania stroną, serwerem, uprawnionym do obsługi newslettera. Mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Dane zbierane automatycznie gromadzone są na podstawie wyrażonej zgody przy informacji o plikach cookies i przetwarzane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Dane subskrybentów gromadzone są na podstawie zgody do czasu otrzymania informacji z prośbą o usunięcie z listy subskrybentów.

Użytkownikowi, który akceptując postanowienia Polityki Prywatności wyraził zgodę na przetwarzanie danych w niej opisanych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas wizyty na stronie www.YoannaAyers.com zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, czas nadejścia zapytania, kod odpowiedzi http, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do potrzeb użytkowników.

W niektórych przypadkach identyfikacja użytkownika i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies – niewielkich plikach tekstowych wysyłanych przez serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszej strony przez użytkowników.

Jeżeli cookies nie są blokowane, oznacza to zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Należy pamiętać, że można samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki (wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Yoanny Ayers ale może spowodować utrudnienia).

Newsletter

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia newslettera jest zgoda osoby, która zapisała się na listę mailingową Yoanny Ayers (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne.

Dane osobowe podane w celu wysyłki newslettera mogą być przekazane do podmiotu świadczącego techniczne usługi związane z wysyłką wiadomości e-mail. Na dzień 1 mja 2020 r. tym podmiotem jest the Rocket Science Group LLC z siedzibą w Atlancie, USA. Podmiot ten jest częścią programu Privacy Shield, dlatego przekazywanie danych osobowych do tej firmy spełnia wymogi RODO.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pisząc na adres e-mail: yoanna.ayers(at)gmail.com

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
  2. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie, w jakim nie zabraniają tego przepisy prawa),
  3. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody),
  4. przenoszenia danych (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody),
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Inspektorem ochrony danych pod adresem yoanna.ayers(at)gmail.com

2020 Yoanna Ayers © All rights reserved.
Privacy Policy