მუზიცირება თუშეთში

თუშეთი მიეკუთვნება მღალმთიან რეგიონს. აღნიშნული რეგიონი განთქმულია ქალების მიერ შესრულებული  სიმღერების დაუვიწყარობით  და გულის შემძვრელობით.

2020 Yoanna Ayers © All rights reserved.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა