მუზიცირება თუშეთში

თუშეთი მიეკუთვნება მღალმთიან რეგიონს. აღნიშნული რეგიონი განთქმულია ქალების მიერ შესრულებული  სიმღერების დაუვიწყარობით  და გულის შემძვრელობით.

2018 Yoanna Ayers © All rights reserved.