ფოტოები

სცენაზე პორტრეტები ფილმი იოანა და მისი გატაცებები
მუზიცირება თუშეთში
სვანეთში მუსიკოსებთან ერთად მუზიცირება
მუზიცირება სამეგრელოში
კავკასიის მთები
2020 Yoanna Ayers © All rights reserved.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა